ชนิตร์นันท์
#สวาทรักสลักใจ #แผ่นภพ #อิงฟ้า #น้องรุ้ง +++++++++ "รอวันที่ 'รุ้งอ้วน' จะเชื่อมแผ่นดินและผืนฟ้าไว้ด้วยรัก" ‘แผ่นภพ...