ธยาดา,ชนิตร์นันท์
ทะเลทรายที่ร้อนแรงซุกซ่อนความรักมั่นคงเอาไว้ รักนั้นฝังลงในรอยทราย หวามหวาน นิรันดร