จำปาลาว
"เมื่อใดสายเลือดแห่งสองเผ่าพันธุ์กำเนิด เมื่อนั้นเจ้าแห่งครุฑานาคา จะปรากฏ" โศกนาฎกรรมแห่งรักที่พลัดพราก มิมีใครหนีกรรมได้ ไม่ว่าจะเป็น นาค ...