Happy_Virus
'เขา' คือพี่ชายแสนดีในวัยเด็กของฉัน แต่แล้ววันหนึ่งมันก็เปลี่ยนไป.. จาก 'พี่ชายที่แสนดี' กลายเป็น 'พี่ชายสารเลว' ย...