GUEL-LIN
-มิริน- ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าตื่นมาแล้วพบว่าตัวเองอยู่บนเตียงเดียวกับศัตรูของน้องชาย -เสือใหญ่- ไม่มีอะไรดีไปกว่าตื่นมาแล้วเห็นหน้าพี่สาวของคู่อริอย...