GUEL-LIN
'ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกล ม่อนจะหลอกล่อพี่สาวคนสวยอย่างแก้มใสให้ถลำลึกทั้งกายและใจ ต่อให้เธอไม่ยอมรับสักแค่ไหน เขาก็ยิ่งพยายามมากขึ้นจนกว่า...