PattySweety
พรหมลิขิตงั้นหรอ? ผมไม่เคยเชื่อเรื่องงี่เง่าแบบนั้นหรอก จนกระทั้งเธอเดินเข้ามา พรหมลิขิตที่แสนร้อนแรง ร้อนจนแทบจะแผดเผาหัวใจของผมพังพินาศ ผมเกลียดเธอ...