PattySweety
ผู้หญิง..ก็เป็นได้แค่ของเล่นชั่วคราว จบจากบนเตียงเมื่อไหร่ก็เขี่ยทิ้งไปง่ายมาก แต่สำหรับเธอคนนั้น นางเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้สินะ แต่ว่านางปากหมาชะม...