เจนนิตา
เธอ อยากรู้แต่ไม่กล้าถาม อยากรักแต่ก็กลัว เขา รักแต่ไม่พูด รักแต่แสดงออกด้วยวิธีอื่น เมื่อ...กำลังจะพูด เธอก็ทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ซะแล...