ต้นแต้ว
เพราะเลือกที่จะเข้าเรียนตามพี่ชายและพี่สาว ทำให้ วาเรียน่า นาร์มิสเทีย ทราบถึงเรื่องสำคัญที่ว่า เธอไม่ใช่ลูกของพวกเขา! ทั้งมิตรภาพ ทั้งความรัก และ ...