ต้นแต้ว
..ทายาทแห่งสายรุ้งทั้งเจ็ด... ด้วยความที่พวกเขานั้นมีชีวิตอันเป็นนิรันดร์ นั่นทำให้ทั้งเจ็ดเลือกที่จะปิดกั้นตัวเองจากคนภายนอก พวกเขามีมิตรก็จริง แ...