อักษราภัค
“เธอจะยอมพี่รึยัง หืมม์” “ยะ...ยอมแล้ว พอแล้ว ฉันยอมแล้วเนี่ย ออกไปได้แล้ว” “ก็ดี อย่างน้อยพี่ก็รู...