อักษราภัค
อิงวาด...หญิงสาวตาบอดที่ยอมเอาตัวเข้าแลกกับหนี้สินก้อนโตที่ครอบครัวผู้มีพระคุณได้ก่อไว้ โดยต้องตกเป็นผู้หญิงของ อาชว์...หนุ่มใหญ่วัย 40 ปีโดยไม่ได้ตั้...