วรินทร์นารี
ประกายดาว สาวไทยยุค 20xx ประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงจนถึง ขั้นหมดสติไป แต่ทว่าพอได้ฟื้นขึ้นมากลับพบว่าตนเองอยู่ในร่างของหญิงงาม นามว่า เหอลี่...