ม่านหลังจันทร์
เมื่อเกิดมาเป็นใบ้ มีเพียงพี่ชายคอยดูแล นางจึงอยากผลักดันพี่ชายให้อยู่เหนือคนทั้งปวง เมื่อมารดาหนีหาย บิดาไม่รู้จัก บิดาเลี้ยงหยาบช้า จึงมีเพียงน้องส...