ศิริภัสสร
ผู้หญิงซื่อๆ โง่ๆ ก็มีเอาไว้หลอกเท่านั้นแหละ เธอก็แค่เกมแก้เซ็งเท่านั้น ไม่ได้มีความสำคัญอะไร .................................................