ศิริภัสสร
“ถ้าคุณคิดจะขายตัว ทำไม่บอกผมเป็นคนแรก ผมพร้อมจะซื้อ” คับฟ้าพูดเสียงเย็นเน้นเสียงในตอนท้ายด้วยความหยามหยันอย่างชัดเจน ไม่สนใจคำสั่ง...