ณิชกานต์
ความรัก...สิ่งแสนวิเศษที่เขาไม่เคยได้รับจากใคร แต่..เมื่อปองใจรักเขาจึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เธอมาครอบครอง ถึงแม้...สิ่งที่เขาทำจะได้รับการตอบ...