ศิริภัสสร
เขาไม่ได้หลายใจ แค่อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคน!! เหมือนแพร เปรียบเสมือนนางฟ้าที่ช่วยทำให้ความฝันของเขาเป็นจริงขึ้นมาได้ ส่วนพาขวัญ เปรียบเสมือนของตาย ที...