ณิชกานต์
สำหรับเธอ...มันคือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความเมามายเท่านั้น ซึ่งเธอไม่มีวันพลาดเป็นครั้งที่สองแน่ มันไม่มีทางเกิดขึ้นอีกเด็ดขาด! สำ...