ณิชกานต์
เมื่อเขาปลอบเธอ จนเลยเถิด... “อย่าปลอบเลย ปล่อยให้ฉันร้องเถอะนะ...ถ้าร้องจนพอใจแล้วฉันจะหยุดร้องเอง...” ปิ่นปักบอกปนสะอื้น ฐิติจ...