ณิชกานต์
“ทำไมพี่ต้องออกด้วย บ้านนี้เป็นบ้านของพี่ทุกที่พี่มีสิทธิ์อยู่ ทุกห้องพี่มีสิทธิ์นอน” **************************************************...