ณิชกานต์
“รู้ไหมตอนนี้ศรัทธาที่มีต่อผู้หญิงของผมมันติดลบไปแล้วเพราะคุณคนเดียวลิตา” ตระกูลฉัตรกดปากสีสดลงกับปากระเรื่อเมื่อพูดจบ ทุกอารมณ์ความรู้สึก...