ม่านมู่ลี่
โลกเปลี่ยนไปแล้วเมื่อผ่านสงครามโลกครั้งที่สาม เขตปกครองอเมริกาก่อตั้งดรีมแคชเชอร์ โคลนนิ่งกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมาย จำนวนโคลนเถื่อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเ...