พริสา
“คุณเป็นเมียผมแล้ว ก็ต้องเป็นตลอดไป!” ความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนที่เกิดขึ้นเพราะต่างฝ่ายต่างเมาทำให้ “ณิชา” ท้อง แต่เธอไม่ต้องกา...