วาณี
“สิ่งสำคัญของการทดลองของลิ ก็คือการหาตัวแปรที่จะทำให้มันไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ” หญิงสาวประกาศ เพื่อบอกให้เขารู้ว่าเธอจะหาวิธีต้...