มัญชรี
ฉายา "ยายนีขี่ขอนไม้" ไม่ใช่ได้มาง่ายๆ เกร็ดมณีพนักงานออฟฟิศสาว(?) ผู้มีอดีต จะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่ามีผู้บริหารคนใหม่ซ่อนตัวเข้ามาในบริษัท ท่...