มัญชรี
อุบัติเหตุในสนามฟุตบอล ทำให้ข้าวขวัญต้องสูญเสียพ่อไปเพราะเขา เธอจึง ต่อต้าน แล้วเขายังมายุ่มย่ามวุ่นวายกับแม่ของเธอ เธอจึงยิ่งเกลียดชังเขามากขึ้น ...