มัญชรี
แม้จะแสนเนิ่นนาน แต่คำสัตย์สาบานยังคงจดจำ...เรื่องเล่าประหลาดเกี่ยวกับตัวเขาค่อยๆเฉลยออกมาพร้อมๆกับการปรากฏตัวของพนักงานที่เป็นเพียงผู้หญิงซื่อๆคนหนึ่...