นับลักษณ์
นภทีป์เพิ่งรับรู้ความมีตัวตัวของหลานชายซึ่งเกิดจากน้องชายที่เสียชีวิตไปเกือบ 4 ปีแล้ว ชายหนุ่มพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ชายมาอยู่กับตัวเอง แต่ความจริงบา...