ปุยปุ้ย
“จำไว้นะบัวเผื่อนว่าเธอคือภรรยาของฉัน เธอต้องทำตัวดีๆกับฉันและคุณแม่ ไม่ว่าท่านจะบ่นว่ายังไง เธอก็ต้องอดทน ต้องเคารพผู้ใหญ่ ห้ามดื...