มาศอุไร
สาวงาใดใต้หล้า ไม่มีผู้ใดเทียบเท่า เสน่หาหนึ่งเดียวในใจ คือเธอผู้เดียว ขวัญไพร! ****************************************** “พี่หลง!...&r...