มาศอุไร
“อย่าไปไหนนะนายไม้... ได้โปรด กลับมาหาฉันก่อน...” ในความฝันแสนเจ็บปวด สิริสรกำลังยืนเคว้งอยู่ท่ามกลางไอหมอกอันหนาวจัด เธอโก่งคอเรียกหาคน...