กัมพู
หนนี้กทาการไม่ส่งเสียงถามให้เปลืองน้ำลาย ทว่าเธอลงน้ำหนักเท้าอย่างเบากริบ ย่องมาหยุดหน้าประตูห้องเจ้าปัญหา จัดการดึงบานประตูนั้นเปิดอ้าออกโดยไม่ให้อีก...