จันทร์พิศ
"เธอจะไปไหน” อัลเฟรโด้เอ่ยเสียงแข็งเมื่อเห็นบัวสวรรค์ทำท่าเหมือนจะวิ่งตามหลังบิดาออกไป ขาเรียวชะงักก่อนจะหันไปหน้าบึ้งตึงกลับมาตอบเสียงห้ว...