เอริณ
“ผมทำผู้หญิงท้อง” พรวด กาแฟอุ่นๆ หอมกรุ่นในปากพุ่งกลับออกมาแทบจะทันที “แกว่าอะไรนะ!” ใบหน้าหล่อเหลาติดเข้มขรึมเป็นนิจก้มต่...