เนาวรัตน์ / ภิญญามาศ
“ แค่ฉันดูนิดเดียว ยังไม่ได้ทำอะไรเลย ทำไมคะ... คุณเลโอกลัวว่าฉันรู้หรือคะ... ว่าคุณมีผู้หญิงคนอื่น ” ใบหน้าที่เคยก้มหน้าหนีเขาก็เงยหน้าขึ...