เนาวรัตน์
“ อะไรนะคะ ” เนตรดาวถามออกไปด้วยน้ำเสียงสั่นเทา เมื่อกี้คิดว่าตัวเองคงจะหูฝาดไปจริงๆเมื่อได้ยินเขาพูดออกมาแบบนั้น “ ที่เธอได้ยินมาม...