เนาวรัตน์
“ ไม่จำเป็น! เพราะฉันรู้จักผู้หญิงร้ายกาจแบบเธอดีพอ ” เขาตอบกลับมาทันทีโดยที่ไม่คิดอะไรมากมาย “ ผู้หญิงร้ายกาจเหรอคะ ” อยากจะ...