เนาวรัตน์
“รีบเซ็นสิ! อย่าเอาแต่นั่งร้องไห้อยู่แบบนี้” เขาเลื่อนใบหย่าที่มีลายเซ็นของเขากำกับอยู่แล้วทั้งสองใบมาตรงหน้าเธอ นลินเอื้อมมือไปหยิบปาก...