โมริน
"ก็ฐานะเธอมันแค่คู่นอน ไม่ใช่เมีย" นิยายชุดสามีเถื่อน ลำดับที่ 1 "ตรวนรักเสน่หาสามีเถื่อน" คำเตือน :: นิยายเรื่องนี้มีฉากรุน...