แพรวโพยม
เมื่อเขา (รัก) หมดใจ แต่เธอ (แค้น) หมดใจ บทสรุปสุดท้ายจะเป็นอย่างไร สิ่งใดจะเป็นฝ่ายชนะ ‘ความรัก’ หรือ ‘ความแค้น’ ______ ...