แพรวโพยม
เมื่อรักแรกคือความเจ็บปวด แถมผลพวงที่ได้มาคือลูกที่ไร้พ่อ... 'ณัฐนิชา' จึงต้องทิ้งใบปริญญาไปกลางคัน แต่กาลเวลาที่ผ่านไปถึงสามปีก็ไม่ได้ทำให...