แพรวโพยม
"คุณคิดจะทำอะไรอีก" "ฉันต่างหากที่ต้องถามประโยคนั้น คุณคิดจะทำอะไรลูกๆ ของฉัน" ลูกๆ ของฉัน แสดงอำนาจในสิทธิ์ของเธออย่างเต็มที่ที่...