Aniaris
ช่วงนี้ข้า ‘หลาง หวิ๋นเสียน’ ไปลบหลู่เทพเจ้าองค์ใดกันจึงได้เจอแต่เรื่องโชคร้ายติดกันถึงเพียงนี้! วันก่อน ก็ถูกกูกูดุที่ทำชุดของฮองเฮาเลอะ...