ปฤษณา
เห็นกันมาตั้งแต่ส่วนสูงไม่ถึงอก เขาเอ็นดูเธอเหมือนน้องสาวคนหนึ่ง ไม่รู้สมองน้อยๆ ของเธอคิดอะไรอยู่ถึงได้ขยันทดสอบความอดทนของเขานัก ได้! จะเอาอย่างนี้ใ...