SummerNight
ฉันถอดเสื้อตัวนอกเพื่อจะหาเสื้อตัวใหม่มาใส่แทน แต่ก็อดหันกลับมามองตัวเองในกระจกยาวไม่ได้ ปลายนิ้วไล้รอยจ้ำแดงที่หัวไหล่ตัวเองมองเนิ่นนานในกระจกบานนั้น...