คิมหันต์ราตรี
เล่มนี้เป็นเล่มจบของลำนำดอกเหมยนะคะ หวังว่าคงจะชอบกันค่ะ --------------------------- เฟยหลงซ่างคิดว่าเขากอดเด็กทั้งสองแน่นไปจึงรีบคลายอ้อมกอด เมื่ออ...