คิมหันต์ราตรี
เล่มจบมาแล้วจ้า หวังว่าจะชอบกันนะคะ --------------------- ขณะหยุนซิงเย่กำลังจะเดินตามหลางหยางกวงไป มู่หรงเทียนหลางกลับคว้าแขนนางไว้พร้อมกับกระซิ...