คิมหันต์ราตรี
ชายหนุ่มสะดุ้งเฮือกยามเมื่อถูกนิ้วเรียวยาวของหญิงสาวไล้ไปตามเส้นสายกล้ามเนื้อของเขา “ปล่อยข้า!” “นายท่าน หากท่านไม่ตอบคำถามของข้...